Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

3P Consulting, s.r.o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

3P Consulting, s.r.o.

Město: Praha 6
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 15
Programy: Úvod do augmentativní a alternativní komunikace | Plánování přechodu člověka s postižením do jiného místa bydlení či služby | Úvod do komunikace s veřejností při transformaci sociální služby | Vyhodnocování potřeb dospělých uživatelů sociální služby | Jak vytvořit standardy kvality v sociální službě | Případová práce s uživatelem | Ústavní prvky a jak na ně | Výcvik klíčového pracovníka - plánování zaměřené na člověka | Standardy kvality v praxi transformace sociální služby | Řízení transformace pobytových sociálních služeb | Úvod do transformace pro pracovníky v přímé péči | Kurz pro pracovníky v přímé péči podporující začlenění lidí s mentálním postižením do běžného života | Kurz pro pracovníky v přímé péči podporující začlenění lidí s tělesným postižením do běžného života | Úvod do poruch autistického spektra /PAS/ a metody strukturovaného učení | Praktické používání metod augmentativní a alternativní komunikace |

Kontakt::
Název: 3P Consulting, s.r.o.
Ulice: Šlikova 40
Město: Praha 6
PSČ: 16900
Kraj: Praha
www: www.3pconsulting.cz
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Úvod do augmentativní a alternativní
komunikace
2 A2018/0388-SP/PC 8
2 Plánování přechodu člověka s
postižením do jiného místa bydlení
či služby
2 A2018/0228-SP/PC/PP 8
3 Úvod do komunikace s veřejností při
transformaci sociální služby
2 A2017/0566-SP/PC/VP 8
4 Vyhodnocování potřeb dospělých
uživatelů sociální služby
2 A2017/0786-SP/PC 8
5 Jak vytvořit standardy kvality v
sociální službě
2 A2020/1103-SP/PC/VP 8
6 Případová práce s uživatelem 2 A2021/0015-SP/PC/VP 8
7 Ústavní prvky a jak na ně 2 A2021/0006-SP/PC/VP 8
8 Výcvik klíčového pracovníka -
plánování zaměřené na člověka
2 A2020/1119-SP/PC/VP 16
9 Standardy kvality v praxi transformace
sociální služby
3 A2017/0164-PC/VP/PP 24
10 Řízení transformace pobytových
sociálních služeb
3 A2017/0246-VP 72
11 Úvod do transformace pro pracovníky v
přímé péči
3 A2017/0247-PC/VP/PP 16
12 Kurz pro pracovníky v přímé péči
podporující začlenění lidí s
mentálním postižením do běžného
života
3 A2017/0173-PC/VP/PP 40
13 Kurz pro pracovníky v přímé péči
podporující začlenění lidí s
tělesným postižením do běžného
života
3 A2017/0165-PC/VP/PP 40
14 Úvod do poruch autistického spektra
/PAS/ a metody strukturovaného učení
3 A2018/0749-SP/PC/VP 8
15 Praktické používání metod
augmentativní a alternativní
komunikace
3 A2021/0102-SP/PC/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
výměna odkazů * riziko vzniku dekubitů * dekubity - proleženiny * poskytovatelé péče


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]