Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV - soc.služby

Dokument MPSV:
akreditace 2017 (.xls)

Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

Alfa Human Service, o.s.


Vyhledávání Google  

Alfa Human Service, o.s.

Město: Praha 3
Kraj: Praha

Akreditované školící programy::
Program: Podpora pečujících rodičů | Pracovní poradenství | Prevence syndromu vyhoření | Prevence syndromu vyhoření I | Prevence syndromu vyhoření a psychohygiena v pomáhajících profesích | Prevence syndromu vyhoření II | Prevence syndromu vyhoření III | Prevence syndromu vyhoření pro pečující | Úvod do krizové intervence | Úvod do tématu agresivity a sexuality dětí se ZP | Vedení podpůrného rozhovoru | Výcvik facilitátorů rodičovských skupin | Základní prvky psychohygieny pro pečující | Prevence syndromu vyhoření pro pečující | Komunikace a práce v týmu | Kvalifikační kurz pracovníků v sociálních službách pro zařízení poskytující okamžitou pomoc dětem | Pomoc fyzioterapeuta a ergoterapeuta rodině s dítětem se zdravotním postižením | Pravidle bezpečné manipulace s handicapovanou osobou | Prevence syndromu vyhoření | Sebeobrana a sebeochrana | Standardy kvality sociálních služeb a supervize | Úvod do krizové intervence | Vedení podpůrného rozhovoru | Všestranným profesionálem, část I. | Všestranným profesionálem, kvalifikační kurz pracovníků v sociálních službách | Základní prvky psychohygieny v pomáhajících profesích |

Kontakt::
Název: Alfa Human Service, o.s.
Ulice: Biskupcova 84
Město: Praha 3
PSČ: 13000
Kraj: Praha
www: http://www.alfabet.cz/
Aktualizace: 2. 3. 2019

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
poskytovatelé péče * hospice a umírání * mapa webu * asistence


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]