Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy z webu OA

Máte-li ve svém počítači nainstalovanou čtečku RSS zpráv, resp. rozšíření pro čtení zpráv ve vašem prohlížeči, můžete zprávy z této stránky odebírat kliknutím na odkaz RSS.


"Zprávy z www.osobniasistence.cz"


 "Zprávy z www.osobniasistence.cz"

Zprostředkování práce

V souvislosti s větším množstvím dotazů na zprostředkování práce v oblasti péče o nemocné nebo v oblasti osobní asistence sděluji, že služby osobní asistence neposkytuji ani je ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.2.2011 | 0:00


Aktualizace zpráv 2014/2015

V současné době probíhají částečné úpravy vzhledu webu osobniasistence.cz. Postupně se budu snažit také zaktualizovat většinu zde uveřejněných informací. MC ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  15.10.2014 | 1:00


Stránkování seznamů

U většiny seznamů bylo doplněno stránkování seznamů s různým počtem záznamů na stránku. ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.7.2015 | 1:00


Aktualizace zákonů, vyhlášek

Na stránkách osobní asistence byly zaktualizovány vyhlášky a zákony s účinností změn k 1.1.2015, zejména zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), prováděcí vyhláška k ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.5.2015 | 1:00


Formát souborů ke stažení

Pokud si myslíte, že by se Vám některé texty ze stránek "osobní asistence" mohly hodit, můžete si některé z textů stáhnout na stránce soubory ke stažení, texty jsou ve formátu .pdf, ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.1.2010 | 0:00


MPSV vydala vyhlášku č. 451/2009 Sb.

MPSV vydala vyhlášku č. 451/2009 Sb., kterou se k 1.1.2010 mění vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., konkrétně část o příspěvcích na provoz motorového vozidla. Změny jsou uvedeny v ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.12.2009 | 0:00


MPSV vydala vyhlášku č. 359/2009 Sb.

MPSV vydala vyhlášku č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a která upravuje posuzování pracovní schopnosti pro ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.10.2009 | 1:00


Změny v zákoně o sociálních službách

Změny v zákoně o sociálních službách - od 1.8.2009 nabývá účinnosti novela zákona o sociálních službách, zvyšuje se příspěvek na péči pro osoby s nejtěžším postižením z 11 ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.7.2009 | 1:00


Sloučení lékařské posudkové služby

Od 1.7.2009 dojde ke sloučení lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a lékařské posudkové služby úřadů práce (ÚP), a tím k opětovnému ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.6.2009 | 1:00


Základní informace pro občany, kteří byli zasaženi utlumením výroby a následnou ztrátou zaměstnání

MPSV vydala 'Základní informace pro občany, kteří byli zasaženi utlumením výroby a následnou ztrátou zaměstnání', celý článek si můžete přečíst kliknutím na odkaz (převzato z ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.2.2009 | 0:00


Průvodce sociálním systémem

MPSV vydala "průvodce sociálním systémem" - informace o změnách v sociální oblasti platné v roce 2009 ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.1.2009 | 0:00


Brožura ministra P.Nečase

MPSV hodnotí 2 roky sociálních reforem - brožura ministra P.Nečase, jak je všechno "dobré" a bude ještě "lepší". ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.12.2008 | 0:00


Prorodinný balíček MPSV

MPSV vydala "prorodinný balíček" - otcovské dávky, miniškolky... ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  19.11.2008 | 17:00


Aktualizace kontaktů

Aktualizace kontaktů v adresáři poskytovatelů sociálních služeb, nově doplněny kontakty na centra denních služeb. ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  26.6.2010 | 17:00


Nová funkce - výběr z registru poskytovatelů sociálních služeb

Nová funkce - výběr z registru poskytovatelů sociálních služeb - kontakty na organizace poskytující služby osobní asistence, odlehčovací služby a pečovatelské služby. ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  22.1.2010 | 17:43


Nová funkce - přehled akreditovaných školících organizací

Nová funkce - přehled akreditovaných školících organizací pro oblast sociální práce (kurzy, semináře, školení), konkrétní vzdělávací program lze nalézt na stránkách uvedených ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.1.2010 | 15:07


Dočasná pracovní neschopnost

MZ vydává informaci pro zdravotnická zařízení ve vztahu k dočasné pracovní neschopnosti - povinnost vydat pacientovi vyžadující klidový režim mají kromě praktického lékaře i ...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.1.2009 | 16:00


Osobni asistence.cz

klienti osobní asistence * deklarace lidských práv * práva pacientů * příspěvky na péči


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[57]