Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb).

Celkem 389 organizací
(aktualizace MPSV ke dni 21.9.2010)

Zdroj informací:
MPSV - soc.služby

Dokument MPSV:
akreditace (.pdf)


Kurzy - organizace:

bfz, o. p. s.


Vyhledávání Google  

bfz, o. p. s.

Město: Cheb
Kraj: Karlovarský

Akreditované školící programy::
Program: Etika v sociální práci | Individuální plánování s klientem | Práce s klientem s poruchami hybnosti | Sociální pracovník | Specifika sociální práce s cílovou skupinou senioři | SQ 15 - Zvyšování kvality poskytované služby | SQ 9 - Personální a organizační zajištění sociální služby a SQ 10 - Profesní rozvoj pracovníků | Standard č. 5. - Individuální plánování | Umění komunikace, prezentace, řešení konfliktu a aktivního naslouchánío | Úvod do problematiky péče o osoby se zdravotním postižením | Úvod do problematiky péče o klienty s demencí | Úvod do problematiky práv uživatelů sociálních služeb | Základy první pomoci (při výkonu sociální práce) |

Kontakt::
Název: bfz, o. p. s.
Ulice: Provaznická 425/16
Město: Cheb
PSČ: 35002
Kraj: Karlovarský
www:
Aktualizace: 10. 12. 2014

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
léčebné masáže * hledám asistenci * riziko vzniku dekubitů * práva duševně postižených


Seznam akreditovaných organizací MPSV
Seznam akreditovaných organizací MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod.

Jak vyhledat kurz ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky.
Odkazy na stránky školících organizací budou postupně doplňovány.

[84]