Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb).

Celkem 389 organizací
(aktualizace MPSV ke dni 21.9.2010)

Zdroj informací:
MPSV - soc.služby

Dokument MPSV:
akreditace (.pdf)


Kurzy - organizace:

bfz o.p.s.


Vyhledávání Google  

bfz o.p.s.

Město: Cheb
Kraj: Karlovarský

Akreditované školící programy::
Program: Aktivizační pracovník | Asertivita | Dluhové poradenství | Doprovázení umírajících (úvod do problematiky) | Finanční řízení v sociálních službách | Implementace standardů kvality | Individuální plány péče | Jak zvládat smrt a umírání | Komplexní péče o seniory využívající terénní a pobytové sociální služby | Manipulace s imobilním klientem | Motivace a aktivizace seniorů v pobytových službách | Personální řízení (úvod do problematiky) | Pracovník v sociálních službách | Pracovník v sociálních službách se zaměřením na výchovnou nepedagogickou činnost | Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou činnost | Prevence syndromu vyhoření (úvod do problematiky) | Prvky bazální stimulace v každodenní péči o klienty | Příprava poskytovatele na inspekci | Příprava poskytovatele na inspekci poskytování sociálních služeb | Reminiscence | Řešení konfliktu a vyjednávání | Sociálně právní minimum pro pracovníky v sociálních službách | Specifika práce se seniory | Supervize a její přínosy pro sociální oblast | Timemanagement (úvod do problematiky) | Úvod do dluhového poradenství | Úvod do finančního řízení neziskových organizací | Úvod do ochrany práv uživatele | Úvod do péče o seniory na pracovištích se zvláštním režimem | Úvod do péče o uživatele po cévní mozkové příhodě | Úvod do péče o uživatele s Parkinsonovou chorobou | Úvod do problematiky bezdomovectví | Úvod do problematiky sexuality seniorů | Úvod do problematiky supervize | Úvod do problematiky syndromu vyhoření | Úvod do problematiky týrání a zneužívání seniorů a OZP | Úvod do přípravy projektů (pro zařízení poskytující sociální služby) | Vedení dokumentace v sociálních službách | Vedení týmu a motivace pracovníků | Výživa a hydratace seniorů (úvod do problematiky) | Základní informace o fundraisingu | Základní informace o komunikaci v týmu | Základní informace o krizové intervenci | Základní informace z alternativní a augmentativní komunikace | Základní informace z etiky sociální práce | Základy aktivizačních technik | Základy gerontopsychiatrické péče | Základy komunikace s klientem | Základy práce s přirozeným rizikem | Základy první pomoci při výkonu sociální práce |

Kontakt::
Název: bfz o.p.s.
Ulice: Provaznická 425/16
Město: Cheb
PSČ: 35002
Kraj: Karlovarský
www:
Aktualizace: 10. 12. 2014

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
asistence * péče o nemocné * hledám asistenci * práva pacientů


Seznam akreditovaných organizací MPSV
Seznam akreditovaných organizací MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod.

Jak vyhledat kurz ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky.
Odkazy na stránky školících organizací budou postupně doplňovány.

[84]