Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb).

Celkem 389 organizací
(aktualizace MPSV ke dni 21.9.2010)

Zdroj informací:
MPSV - soc.služby

Dokument MPSV:
akreditace (.pdf)


Kurzy - organizace:

Bc. Vítězslav Král


Vyhledávání Google  

Bc. Vítězslav Král

Město: Plzeň
Kraj: Plzeňský

Akreditované školící programy::
Program: Dobrou chuť! - potěšení ze stravování v dlouhodobé péči o uživatele sociálních služeb I. | Dokumentace v sociálních službách a použití v praxi - úvod do problematiky | Efektivní komunikace v kontextu sociálních služeb I. | Komunikace se sluchově postiženými I. | Krizová komunikace a psychologický přístup k řešení konfliktů v sociálních službách I. - úvod do problematiky | Manipulace s imobilními seniory I. | Manipulace s imobilními uživateli sociálních služeb I. | Motivace v pomáhajících profesích pro vedoucí pracovníky a manažery - motivace jako základ kvality poskytovaných služeb I. | Náročné situace a jejich řešení pro pracovníky v sociálních službách I. | PÁDY - Úvod do problematiky pádů v seniorské populaci | Problematika ochrany práv a svobod uživatelů sociálních služeb II. | Problematika umírání a smrti v zařízení sociální péče I. | Přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením | Rozvoj tvůrčího potenciálu u pracovníků pomáhajících profesí I. | Specifika péče o seniory II. | Specifika práce s klientem s demencí v sociálních službách - úvod do problematiky | Úvod do sebemotivace - aneb, kde hledat sílu a zdroje pro pomáhání druhým | Úvod do sociální problematiky II. | Základy první pomoci v podmínkách sociálních služeb | Základy řízení lidských zdrojů v sociálních | Základy služeb pro uživatele sociálních služeb po CMP, s Parkinsonovou nemocí nebo demencí |

Kontakt::
Název: Bc. Vítězslav Král
Ulice: Mánesova 93
Město: Plzeň
PSČ: 30100
Kraj: Plzeňský
www:
Aktualizace: 10. 12. 2014

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
paliativní péče * o bolesti a její léčbě * klienti osobní asistence * sociální dávky


Seznam akreditovaných organizací MPSV
Seznam akreditovaných organizací MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod.

Jak vyhledat kurz ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky.
Odkazy na stránky školících organizací budou postupně doplňovány.

[84]