Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb).

Celkem 389 organizací
(aktualizace MPSV ke dni 21.9.2010)

Zdroj informací:
MPSV - soc.služby

Dokument MPSV:
akreditace (.pdf)


Kurzy - organizace:

CC Systems, a.s.


Vyhledávání Google  

CC Systems, a.s.

Město: Hodonín
Kraj: Jihomoravský

Akreditované školící programy::
Program: Pracovník sociální péče se zaměřením na osobní asistenci se 4 měsíční praxí | Terénní sociální pracovník | Osobní asistent občanů s těžkým zdravotním postižením | Pracovník sociální péče se zaměřením na osobní asistenci | Pečovatelka pro oblast sociální péče | Pracovník sociální péče se zaměřením na základy výchovné péče | Pracovník sociální péče rezidenčních a terénních služeb pro seniory | Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči | Sociální pracovník | Pracovník v sociálních službách | Pracovník v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci | Výklad specifika standardu č. 2 | Výklad specifika standardu č.5 | Pracovník v sociálních službách - kombinovaná forma vzdělávání | Právní úprava sociálních služeb | Sociální právo | Sociální politika | Standardy kvality sociálních služeb | Základy sociální práce | Základy sociální psychologie | Základy sociální pedagogiky | Základy správné komunikace | Sociální poradenství | Základy krizové pomoci | Sociální rehabilitace | Etika sociálního pracovníka | Hygiena a epidemiologie | Bezpečnost a ochrana zdraví | Základy zdravovědy | Základy spisové služby a archivnictví | Psychohygiena a syndrom vyhoření | Vedení rozhovoru, aktivní naslouchání | Sociálně patologické jevy, syndrom CAN | Domácí násilí na seniorech | Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a další související předpisy | Posílení individuálních praktických kompetencí sociálního pracovníka | Psychiatrické minimum | Asertivita - přiměřené prosazování | Manipulace - jak se jí bránit? | Zvládání agrese u klienta - obecně | Komunikace s rodinou | Komunikace s nemocnými a s osobami se zdravotním postižením | Komunikace s problémovými klienty | Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta | Efektivní komunikace | Posilování týmové soudržnosti | Vedení lidí a moderní styly řízení | Sebekoučování jako nástroj vlastního rozvoje | Time management | Základy speciální pedagogiky | Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči | Psychohygiena v práci sociálního pracovníka | Agresivita dětí | Poruchy chování dětí | Problematika zanedbávaného dítěte | Prevence týrání a zneužívání osob | Alkoholismus a problematika kombinovaných závislostí | Problematika syndromu CSA - sexuálního zneužívání dítěte a syndromu CAN | Opatrovnictví

Kontakt::
Název: CC Systems, a.s.
Ulice: Národní tř. 101
Město: Hodonín
PSČ: 69501
Kraj: Jihomoravský
www: http://www.ccsystem.cz/
Aktualizace: 4. 1. 2010

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
práva duševně postižených * péče o nemocné * práva duševně postižených * dekubity - proleženiny


Seznam akreditovaných organizací MPSV
Seznam akreditovaných organizací MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod.

Jak vyhledat kurz ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky.
Odkazy na stránky školících organizací budou postupně doplňovány.

[84]